Vertaal deze pagina naar:

DONEERACTIE


Steun de Bart van Well Foundation!


Wij zetten ons als Foundation in om slachtoffers van seksueel misbruik en satanische rituelen te ondersteunen door ze een stem te geven en zich weerbaarder te maken in de samenleving.

Doneeractie: https://steunactie.nl/actie/steun-de-bart-van-well-foundation-1/-15406


Het gedoneerde geld zal gebruikt worden voor de Foundation, om deze te laten groeien, om projecten op te starten, voor Bart zelf en is bestemd voor andere slachtoffers van seksueel misbruik.

Mensen, stichtingen, organisaties en bedrijven die Bart en onze Foundation ondersteunen:

Hartelijk dank voor Uw oprechte en/of financiële ondersteuning vanuit Uw hart ❤️


Wat er onder andere reeds betaald van de binnen gekomen donatiegelden tot heden?

Het abonnementsgeld van deze website en de URL's. Er zijn bedragen overgemaakt naar de Mytelio rekening van Bart van Well. Er is een bedrag gereserveerd voor als Bart uit de gevangenis komt. Er is een rekening betaald van 90 euro aan een therapeut (Martin de Witte) voor een slachtoffer van seksueel misbruik, diegene is er erg door geholpen. Er is in overleg met Bart 250 euro vooruitbetaald aan een cameraman die een documentaire gaat maken van Bart z'n leven en van de Foundation.

Nu wordt het "Fight For Your Right project" verder uitgewerkt en zullen er T-shirts worden besteld, zodat het project handen en voeten gaat krijgen en er binnenkort een start mee gemaakt kan worden.

Steun de Bart van Well Foundation waar slachtoffers écht geholpen worden!


Because We Care!


Beste Lezer(es),

Dank dat U de moeite nam om hier te komen lezen.

Er is een doneeractie opgestart voor de Bart van Well Foundation.

Voorwoord

Doordat Bart 'ervaringsdeskundige' is als slachtoffer van seksueel misbruik weet Bart exact welke problemen en knelpunten kinderen en volwassenen van seksueel misbruik kunnen ondervinden met zichzelf en anderen in de samenleving en verharde maatschappij.

De Bart van Well Foundation is groeiende

Om slachtoffers van seksueel misbruik echt te kunnen helpen heeft Bart de gelijknamige Bart van Well Foundation opgericht. Bart wil samen met een team van professionals, ervaringsdeskundigen, therapeuten en vrijwilligers volwassenen en kinderen helpen en ondersteunen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik. Zodat deze slachtoffers zich gehoord en begrepen voelen wat hen is overkomen, wat zij hebben moeten doorstaan in hun leven en zij allen een nieuw leven kunnen opbouwen.

Vrijwilligers en Therapeuten

Wij zijn erg dankbaar voor het feit dat bij de Foundation reeds een aantal vrijwilligers zijn aangesloten als vertrouwenspersoon (vaak ook ervaringsdeskundige) en reeds slachtoffers van seksueel misbruik te woord willen staan per telefoon. Ook zijn er reeds goede therapeuten aangesloten bij de Bart van Well Foundation die slachtoffers helpen om hun trauma's en hun vaak zeer heftige emoties te verwerken of 'leefbaar' te maken, die ze eerder opliepen door seksueel misbruik.

De informatie hierover vindt U onder het kopje 'Hulp voor slachtoffers' op onze website.

Wanneer U de Bart van Well Foundation financieel ondersteund kunnen wij ons doel bereiken om meer slachtoffers van seksueel misbruik te steunen en op weg te helpen in hun leven. Immers veel slachtoffers hebben het moeilijk in hun leven en crashen, vaak omdat ze niet geloofd werden en zich ervoor schamen wat hen is overkomen in hun jeugd.

Financiële ondersteuning

Door middel van een financiële ondersteuning kunnen wij tevens het platform van de Foundation stapje-voor-stapje professioneler en bekender maken in Nederland door middel van reclamecampagnes en lezingen te geven in het land. In Nederland zijn erg veel slachtoffers van seksueel misbruik en die satanische rituelen hebben ondergaan, bijvoorbeeld Joost Knevel, Nathalie Augustina en Johan Segers. Hun verhaal staat ook op onze website.

Hoe wij zelf slachtoffers ook helpen en ondersteunen

Door Uw financiële bijdrage kunnen wij ook slachtoffers van seksueel misbruik direct financieel ondersteunen wanneer ze bijvoorbeeld de therapeut niet kunnen betalen, die hen kan verlossen of kan leren omgaan met hun vaak heftige trauma's en emoties en soms zeer hinderlijke lichamelijke klachten.

Inmiddels hebben we al een dame geholpen die enorm veel lichamelijke klachten had. Zeer waarschijnlijk gaat zij later als Ambassadeur onze Foundation onder de aandacht brengen, zodra zij volledig in haar kracht is gekomen.

Slachtoffers belanden vaak in de psychiatrie of gevangenis

Het is erg belangrijk en hard nodig dat wij, als Foundation zijnde, slachtoffers van seksueel misbruik ondersteunen die aan hun lot worden overgelaten en vaak in de psychiatrie of gevangenis belanden, omdat er geen adequate hulp hiervoor is/was. Deze slachtoffers komen vaak daar terecht doordat zij hun emoties (boosheid, verdriet, pijn, onmacht en frustraties) niet altijd onder controle hebben en daardoor vaker in contact komen met de politie. Heftige emoties van slachtoffers (angst, boosheid, pijn, verdriet en vaak door herbelevingen/flashbacks) komen vaak voort uit eerder opgelopen trauma's, vaak ontstaan in hun baby en kinderjaren door seksueel misbruik en/of mishandeling.

Bart van Well kreeg een ISD maatregel opgelegd van 2 jaar

Bart van Well raakte ook een aantal keren in de problemen door zijn soms heftige emoties, Bart belandde daardoor eerder een paar maal in de psychiatrie en later enkele keren in de gevangenis. Bart zit momenteel tot 2 februari 2024 in de gevangenis opgesloten vanwege een ISD maatregel, die 2 jaar duurt.

De bedoeling is dat ze Bart gaan resocialiseren, zodat hij teruggeplaatst kan worden in de maatschappij. Daarna zal de Foundation Bart verder helpen en ondersteunen in zijn proces naar heling. Bart wil, als hij zover is, lezingen gaan geven in het land, zodat andere slachtoffers herkenning krijgen voor hun eigen problematiek, waarvan ze dagelijks ongemak van ondervinden, maar ook een oplossing krijgen aangereikt hoe zij zichzelf kunnen helen.

"Fight For Your Right" project

De Foundation wil tevens de wens van Bart van Well, het "Fight For Your Right project", uitwerken en opstarten zodra de financiële middelen en de mensen hiervoor beschikbaar zijn. Door slachtoffers deel te laten nemen aan een aangeboden programma op sportscholen kunnen slachtoffers van seksueel misbruik weerbaarder worden in de samenleving, iets wat heel hard nodig is. Veel slachtoffers plegen zelfmoord, doordat ze niet geloofd werden, geholpen werden of de nodige aandacht kregen.

Daarom is het zo belangrijk dat ze gehoord en gesteund worden.

Van de Nederlandse (r)overheid hoeven we niets te verwachten, immers hoge topambtenaren (Demmink en Wabeke) doken eerder op als dader in het Rolodex-onderzoek, wat daarna direct werd stopgezet van bovenaf.

Doneeractie: https://steunactie.nl/actie/steun-de-bart-van-well-foundation-1/-15406


Het is een lang verhaal, maar wel nodig om enig inzicht te krijgen in deze materie!


Bekijk ook even de video hieronder, dit is de getuigenis van Bart.

Dank jullie wel voor jullie begrip en steun 💙

Het delen van deze doneeractie en de website is ook fijn 💙

Laat Uw hart spreken door middel van een gulle Gift of datgene wat U nu kunt missen 💙

Dank U wel namens de Bart van Well Foundation.

Wilt U iets betekenen als vrijwilliger of therapeut voor onze Foundation?

Neem dan contact met ons op.

E-mail: info@bart-van-well-foundation.nl

Getuigenis van Bart van Well (slachtoffer van seksueel misbruik in zijn jeugdjaren)


Video getuigenis van Bart van Well over seksueel misbruik, wat hij zelf heeft meegemaakt in zijn jeugd, hoe hij in de jaren 80 in het pedo circuit in Amsterdam belandde.