Vertaal deze pagina naar:

ARTIKEL OVER PSYCHOLOGEN DIE WERKZAAM ZIJN IN DE PI (GEVANGENIS), TBS-KLINIEK EN PSYCHIATRIE

02-03-2023

De vraag is of deze psychologen slachtoffers van seksueel misbruik zoals Bart van Well en andere slachtoffers echt kunnen helpen!

Waar psychologen en slachtoffers van seksueel misbruik mee te maken hebben.

Zijn psychologen op de hoogte van het echte verhaal van slachtoffers die seksueel misbruikt zijn met al hun achtergronden?

Weten psychologen hoe justitie achter de schermen werkelijk functioneert?

Zijn ze op de hoogte van seksueel misbruik, satanisch ritueel misbruik en chantage binnen justitie? Waarin hooggeplaatsten en topambtenaren daders zijn en beschermd worden door omgekochte en/of gechanteerde rechters?

Vaak niet!

Dit is de reden dat slachtoffers als Bart van Well en Joost Knevel niet echt geholpen kunnen worden en vaak van het kastje naar de muur worden gestuurd, omdat zij niet adequaat geholpen worden. Slachtoffers van seksueel misbruik worden daardoor vaak proefobjecten en zijn in gevangenschap overgeleverd aan de zienswijzen, gebrekkige kennis en het beperkte inzicht van psychologen.

Op de bovenstaande foto wijst Bart het Pentagram aan, wat eerst een 5-puntige ster was.

https://www.orde-der-verdraagzamen.nl/home/uitleg-bij-de-6-puntige-ster

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pentagram

OVER DE KIJVELANDEN

Kritiek op de Kijvelanden waar Bart van Well in sept./okt. 2022 verbleef.

De psychologe Léonie Holtes (1980-2011) heeft felle kritiek op tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal, in een boek dat in 2013 postuum verscheen. Ze spreekt van een "schijnwereld" waarin jong en onervaren personeel belangrijke beslissingen moet nemen over gestoorde criminelen.

Léonie Holtes was in 2005 en 2006 werkzaam in De Kijvelanden. Uit onvrede over de situatie in de kliniek nam zij ontslag en besloot er een boek over te schrijven: Ervaring niet vereist.

Léonie Holtes verbaasde zich ook over de algehele kennis in de kliniek: diagnoses werden op basis van intuïtie gesteld, behandelingen waren vaak "gebakken lucht" en beslissingen werden genomen door de persoon die het hoogste stonden in de hiërarchie: de apenrots won het van de wetenschap.

Artikel ► https://www.rijnmond.nl/nieuws/107017/tbs-kliniek-kijvelanden-is-schijnwereld


Psychologe Leonie Holtes (1980-2011) schreef een boek: "Ervaring niet vereist".

Ze pleegde na verschillende psychoses zelfmoord.

Samenvatting boek "Ervaring niet vereist"

Léonie Holtes werkte als psycholoog in een tbs-kliniek. Toen ze merkte dat vrijwel niemand weet wat zich achter de gesloten deuren van een kliniek afspeelt, koos ze ervoor om haar werkervaringen prijs te geven aan de buitenwereld.

In Ervaring niet vereist toont ze wat de werkelijke dilemma s in de tbs-praktijk zijn. Hoe zorgvuldig wordt de diagnose van een patiënt eigenlijk gesteld? Waarop zijn de therapieën gebaseerd? En hoe staat het met de opleiding van de therapeuten?

Door een wrange speling van het lot heeft Léonie Holtes haar definitieve manuscript nooit bij haar uitgever kunnen bezorgen. Ze kreeg psychoses en beëindigde in 2011 haar leven. Twee jaar na haar overlijden verschijnt haar boek alsnog, met een nawoord van Volkskrant-journalist Tonie Mudde, die in oktober 2012 een spraakmakend artikel aan haar wijdde.

Léonie Holtes (1980-2011) studeerde klinische psychologie en volgde een postdoctorale opleiding journalistiek. Ze werkte anderhalf jaar in een tbs-kliniek, waar ze begon als stagiaire en opklom tot forensisch psycholoog met een eigen patiëntenafdeling.`Holtes kritische reflecties zijn nog steeds actueel. Haar openhartige getuigenis verdient een breed lezerspubliek.

 De samenvatting werd geschreven door hoogleraar forensische psychologie Corine de Ruiter.

URL bestellen boek ► https://www.hebban.nl/boek/ervaring-niet-vereist-leonie-holtes

Recensie

Werken binnen de FPC, FPK of een FPA is een uitdaging!

Studenten die ervaring in de praktijk willen opdoen komen terecht in de wondere wereld van de psychiatrie en justitie. Net als Leonie. 

De psychiatrie in combinatie met justitie is een bijzonder uitstapje binnen de psychiatrie. 

Het is een heel bijzondere kleine wereld. Het samenwerken met mensen met een persoonlijkheidsstoornis of psychotisch kwetsbare mensen, die allen een delict begaan hebben; geweldsdelicten of zedendelicten.

Het vraagt veel van je inlevingsvermogen en incasseringsvermogen. Zo ook in het samenwerken met collega's. Welke verantwoordelijkheid krijgt Leonie als jonge student en welke verantwoordelijkheid neemt Leonie als jonge student. De grens tussen waan en werkelijkheid is soms ver te zoeken.

Een mooi herkenbaar verhaal voor allen die in de forensische psychiatrie werken.

Saskia is gz-psycholoog in de PI (Penitentiaire Inrichting) Alphen aan den Rijn


Saskia is de huidige psycholoog van Bart van Well in PI Alphen a/d Rijn. Saskia wordt door Joris (psycholoog in opleiding, circa 27 jaar oud) bijgestaan.

Op 15 maart 2023 is er een MAR overleg over Bart van Well.

Bart van Well verblijft momenteel in de PI van Alphen a/d Rijn en wacht al langere tijd zijn resocialisatie traject af, (in het kader van de ISD maatregel), wat nog steeds niet is opgestart.

We gaan het horen wat Saskia en Joris voor Bart kunnen gaan betekenen.

- Wordt vervolgd -


Saskia schrijft over zichzelf het volgende:

"In 2020 startte ik bij de penitentiaire inrichting in Alphen aan den Rijn. Hier werk ik op een afdeling voor stelselmatige daders. De gedetineerden op mijn afdeling hebben meerdere delicten gepleegd en krijgen daarom een maatregel opgelegd. En zien hierbij verplicht een psycholoog en een psychiater. Ik heb daardoor echt de tijd om gedetineerden te leren kennen.

Vaak staan ze in eerste instantie niet open voor hulpverlening. Die weerstand vind ik uitdagend. Ik weet dat ik 10-0 achter sta en bouw vanuit daar aan een samenwerkingsverband. Want we hebben elkaar nodig om tot een passend traject te komen.

Ik voelde me meteen thuis in deze forensische setting", vertelt Saskia enthousiast. "Hoe complexer de doelgroep, hoe leuker ik mijn werk vind. Iedere gedetineerde heeft een eigen verhaal. Ik zet me in om de persoon achter het gedrag te begrijpen en help diegene om daar zelf de risico's van in te zien.

Vanuit hier zet ik een passende interventie in, eventueel in samenwerking met ketenpartners. Ook onderzoeken we wat gedetineerden nodig hebben om herhaling van het gedrag te beperken. 'Maar u zit hier niet vast', hoor ik vaak terug. 'Dat is waar', zeg ik dan, 'Help mij om jou te begrijpen'. Zo kan ik de juiste vertaalslag maken naar de directie en de collega's op de werkvloer en hen inzicht bieden in iemands achtergrond.

Vaak zijn gedetineerden erg beschadigd door de buitenwereld. Het is altijd bijzonder wanneer ze zich openstellen en aangeven: 'goh, u heeft echt geluisterd'.

De forensische zorg is een heel specifiek vakgebied, maar met de grootste diversiteit aan problematieken", gaat Saskia verder. "Denk aan mensen met psychiatrische of  persoonlijkheidsproblematiek, verslaving of een licht verstandelijke beperking.

Ook mijn werk is enorm afwisselend. De ene keer vraagt de directie me om in gesprek te gaan over een gedetineerde die vanwege een psychose in isolatie verblijft, en maak ik een inschatting of diegene een gevaar vormt voor zichzelf en/of de afdeling.

De andere keer ondersteun ik mijn collega's op de werkvloer bij moeilijk te plaatsen gedrag en bied ik ze handvatten voor de dagelijkse omgang met gedetineerden.

Ook mooi aan het werken als psycholoog bij DJI: we krijgen de ruimte om creatief te zijn als dat in het belang is van de zorg en de mens", merkt Saskia op.

Onlangs zijn we meerdere proeftuinen gestart met een aantal penitentiaire inrichtingen. Daarin vergelijken we onze zorg en delen we kennis. Binnen de inrichting kun je niet op de automatische piloot werken. Daarom is het belangrijk om te blijven leren én reflecteren.

De komende tijd wil ik graag onderzoeken hoe we meer expertise binnen de inrichting kunnen vormgeven. Verder willen we als vakgroep meer inzetten op intervisie en een gezamenlijke visie. Zodat we nóg beter op elkaars afdelingen kunnen bijspringen als dat nodig is."

Meer over Saskia ► https://www.werkenbijdji.nl/ervaringsverhaal/zorg-welzijn-behandeling/psycholoog-pi-alphen-saskia