Vertaal deze pagina naar:

DE MEDISCHE MISSER VAN EEN PSYCHIATER VANUIT HET VERLEDEN ACHTERVOLGT BART VAN WELL NOG STEEDS!

22-02-2023

Ook psychiaters maken weleens fouten, zoals Lionel Nurmohamed dat eerder deed!


Dat heeft Bart van Well aan den lijve ondervonden en bracht Bart in grote problemen met zijn behandelaars in de Kijvelanden (periode september/oktober 2022).

De onjuiste diagnose van zijn eerdere psychiater Lionel Nurmohamed, toen werkzaam bij de Antes Delta kliniek, achtervolgde Bart van Well ook in de Kijvelanden.

De Kijvelanden is een forensisch psychiatrisch centrum, waar Bart een psychiatrische behandeling aangeboden kreeg voor zijn opgelopen trauma's.

Bart was in deze periode bereikbaar middels zijn Messenger, Klik hier voor zijn gegevens.

Psychiater Lionel Nurmohamed (rechts) stelde eerder een onjuiste diagnose bij Bart van Well (links).

De onjuiste diagnose door de psychiater van Bart heeft veel problemen opgeleverd!


In het verleden werd door zijn toenmalige psychiater Lionel Nurmohamed, bij Bart van Well een onjuiste diagnose gesteld, namelijk de diagnose 'bipolaire stoornis'.

Volgens zijn toenmalige psychiater behoorde daar een psychiatrische behandeling bij met ondersteuning van het middel Lithium en andere medicatie. Bart heeft op advies en aandringen van zijn toenmalige psychiater vele jaren Lithium geslikt.

Waar Bart van Well toen ook hinder van ondervond was zijn HSP,. Door gebruik van drugs en alcohol, in de jaren dat Bart nog zelfstandig woonde, kreeg Bart met enige regelmaat een overprikkeling van emoties en zijn gedrag, wat leidde tot stemmingsstoornissen en gedragsproblemen.

Daardoor is Bart in het verleden enige malen opgenomen geweest in een kliniek op een gesloten afdeling en/of belandde in een politiecel of in de gevangenis.

Hoogleraar letselschade Arvin Kolder is op de hoogte van de onjuiste diagnose in het verleden door psychiater Lionel Nurmohamed.

Letselschadezaak


Bart van Well wil hierbij Matijs Nijland, van het bedrijf Nijland Tax te Den Haag (klik hier voor de website), bedanken voor zijn inzet en expertise inzake het opvragen van zijn medische dossier bij Antes Delta.

Het heeft erg lang geduurd, de laatste stukken moeten nog worden aangeleverd.

Bart van Well heeft reeds advocaten ingeschakeld om een letselschadezaak op te tuigen!

De vraag is echter nog steeds of de advocaten het aandurven de letselschadezaak van Bart aan te kaarten bij de rechtbank, omdat er hoge topambtenaren en functionarissen bij betrokken zijn.

Onjuiste diagnose van Bart

Doordat Bart in het verleden onjuist werd gediagnosticeerd ontstond er wrijving tussen de psychiater in opleiding en Bart, toen Bart in de Kijvelanden verbleef (sept./okt. 2022).

De psychiater in opleiding was van mening dat Bart ondersteund diende te worden met medicatie (psychofarmaca) in verband met de diagnose die eerder in het verleden werd gesteld en nog steeds in het oude dossier van Bart is terug te vinden.

Het zal de psychiater in opleiding sieren wanneer hij deze kwestie rechtzet en alsnog oplost voor Bart.

Het probleem is dan echter voor de Staat, dat wanneer de diagnose wordt aangepast in het dossier van Bart, dit zal kunnen leiden tot een letselschadezaak waarbij Bart een zeer hoge schadevergoeding kan gaan eisen.

Behandeling van Bart in de Kijvelanden

De foute diagnose (stigmatisering) van Bart van Well door de eerdere psychiater van de Antes Delta kliniek achtervolgde Bart van Well ook in de Kijvelanden.

De Kijvelanden is een forensische psychiatrisch centrum, waar Bart vanaf 06-09-2022 een psychiatrische behandeling aangeboden kreeg voor zijn opgelopen trauma's.

De psychiater in opleiding vond dat Bart medicatie moet slikken. Bart wilde geen medicatie meer slikken en werd daarom teruggeplaatst in de gevangenis in Zutphen.

Bart van Well schreef op 20-09-2022 het volgende hierover:

"HSP is erkend en staat op papier. Verder worden er nog oude zaken aangehaald m.b.t. PTSS en bipolariteit, waarbij laatstgenoemde reeds is behandeld en besproken op 22-10-2018 te Poortugaal bij Antes Delta.

Hiervan ben ik vrijgesproken en is de medische misser reeds toegegeven en staat het op papier. Het is dan ook vervelend hiermee weer te worden geconfronteerd, omdat er oude niet accurate data wordt gebruikt, waarvan men denkt dat het actueel is. Hierover is reeds gesproken met de behandelaars en ik heb hierbij aangegeven geen medicatie nodig te hebben."

Kritiek op de Kijvelanden

De psychologe Léonie Holtes (1980-2011) heeft felle kritiek op tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal, in een boek dat vrijdag postuum verschijnt. Ze spreekt van een "schijnwereld" waarin jong en onervaren personeel belangrijke beslissingen moet nemen over gestoorde criminelen.

Léonie Holtes was in 2005 en 2006 werkzaam in De Kijvelanden. Uit onvrede over de situatie in de kliniek nam zij ontslag en besloot er een boek over te schrijven: Ervaring niet vereist.

Léonie Holtes verbaasde zich ook over de algehele kennis in de kliniek: diagnoses werden op basis van intuïtie gesteld, behandelingen waren vaak "gebakken lucht" en beslissingen werden genomen door de persoon die het hoogste stonden in de hiërarchie: de apenrots won het van de wetenschap.

Artikel ► https://www.rijnmond.nl/nieuws/107017/tbs-kliniek-kijvelanden-is-schijnwereld

Getuigenis Bart van Well op 4 oktober 2012


Bart van Well is de anonieme beschermde kroongetuige in de ROLODEX-zaak en kroongetuige in de Demmink zaak. Wanneer jullie deze video beluisteren kun je lezen en horen wat Bart van Well is overkomen toen hij als minderjarige van huis wegliep en naar Amsterdam vertrok en in een pedo netwerk belandde. Dit is de reden waarom Bart uiteindelijk op volwassen leeftijd enorm is gecrashed en uiteindelijk in de goot belandde van de samenleving. Bart verblijft nu in een kliniek en is momenteel bezig om zijn trauma's te verwerken.

(Nederlands ondertiteld)

Er spelen grote belangen in deze zaak!


Er spelen grote belangen mee wanneer Bart van Well zijn gelijk gaat krijgen qua erkenning als slachtoffer van seksueel misbruik in de jaren 80 en 90, gepleegd door hoge topambtenaren in Nederland. Wanneer Bart zijn erkenning hierin gaat krijgen zal het kaartenhuis van justitie in elkaar gaan storten, omdat er Nederlandse hoge topambtenaren bij betrokken zijn.

Wanneer de erkenning van de onjuiste diagnose, de medische misser, in het dossier van Bart ook een feit wordt zal dit leiden tot een forse schadevergoeding, wanneer Bart een letselschadezaak op gaat starten tegen de verantwoordelijken.

Deze twee kwesties belemmeren momenteel de genezing en vrijheid van Bart van Well.

Erkenning slachtoffer van seksueel misbruik, medische misser en onjuiste informatie door Fivoor


De Bart van Well Foundation is momenteel bezig om informatie te verzamelen, waarmee Bart de erkenning kan verkrijgen voor zijn opgelopen trauma's, die hij in het verleden opliep door zijn jeugd en seksueel misbruik, de medische misser die werd gemaakt door een psychiater, de onjuiste psychiatrische behandelingen die daarop volgden en de onjuiste verslaggeving door Fivoor.

Meer info over Fivoor ► https://www.fivoor.nl/

Therapie voor Bart


Belangrijk is dat de trauma's van Bart van Well alsnog worden verwerkt met behulp van een goede therapeut en/of andere therapiemogelijkheden. Echter is dat moeilijk, daar er extra trauma's zijn ontstaan omdat Bart tot heden niet als slachtoffer van seksueel misbruik door hoge topambtenaren wordt erkend. Dit komt omdat er hoge topambtenaren bij betrokken zijn, daarom is de erkenning hiervoor moeilijk te verkrijgen. Veel wat bij justitie bekend is geworden over hoge topambtenaren (als dader), is in de bekende Demmink doofpot is beland.

Het deksel van de Demmink doofpot rammelt echter behoorlijk, na de vele debatten van Gideon van Meijeren in de Tweede Kamer en de vele interviews die reeds gehouden werden.

Meer info over de Demmink doofpot ► https://www.demminkdoofpot.nl/

Uitleg / begrippen / info


Veel mensen zijn niet op de hoogte van bepaalde fenomenen en/of begrippen. Vandaar dat we hier enkele begrippen de revue laten passeren en kort omschrijven. We hopen dat de bevolking en lezers hierdoor meer inzicht gaan krijgen in ons aardse leven en onze Geestelijke vermogens en Goddelijke gaven. Niets is wat het lijkt...


Goddelijke Gaven

Wij mensen zijn uitgerust met Goddelijke Gaven voor het geval U dit nog niet wist. Gedachtekracht en een Zelf helend en genezend vermogen. Tevens bezitten we een pijnappelklier (ons derde oog). Hierdoor kunnen wij middels onze Hogere Zelf communiceren met het Universum.

Veel Wakkere Zielen zijn hier reeds van op de hoogte!

Vrijmetselaars houden dit angstvallig geheim voor de bevolking, omdat wij (de bevolking) met onze Goddelijke Gaven enorm krachtig zijn en onze tijdlijn kunnen bepalen. Wanneer wij massaal gaan mediteren en dezelfde wensen uitspreken kunnen we wonderen verrichten.

Universe is Magic and Love is the Key.

(Uitspraak van Anton Teuben)

Psychoses

De materie over demonen (negatieve entiteiten) wordt in de psychiatrie gemeden. Er wordt daar met geen woord over gerept in de leerstof. Er wordt wel gesproken over psychoses. Een andere entiteit neemt dan tijdelijke de eigen psyche over, maar dat wordt zo niet genoemd in de leerstof van psychiaters. In de psychiatrie worden dit 'waandenkbeelden' en 'hallucinaties' en 'verlaagd bewustzijn' genoemd.

Dissociatie

In de psychiatrie wordt wel het woord 'dissociatie' genoemd, maar worden niet de woorden dimensies, frequenties, energie of Schumann Resonantie benoemd. Dissociatie kun je zien als met je geest je ergens terugtrekken in een andere staat van bewustzijn, in een andere dimensie, zodat je niet hoeft te voelen of te ervaren wat er gebeurt of zich aandient vanuit het geheugen.

Schumann Resonantie

De Schumann resonantie is de trilling tussen de kern van de Aarde en de buitenste laag van de ionensfeer; ongeveer 65 kilometer boven de Aarde. Het wisselt van frequentie, maar de basisfrequentie is 7.83 Hertz. Dat betekent dat de golven met een snelheid van bijna 8 keer per seconde rond de aarde reizen. Anton Teuben kan er veel over vertellen. Hij geeft er zelfs cursussen in.

Meer info ► https://schumanninstituut.nl/

Flash backs

Een flashback is een psychologisch verschijnsel waarbij eerdere belevenissen uit het langetermijngeheugen terugkomen in de menselijke geest. Een flashback kan zich bijvoorbeeld voordoen door zich bewust bepaalde dingen in herinnering te roepen.

Die flashbacks kunnen bij mensen met PTSS zo intens zijn dat het haast lijkt alsof je het opnieuw beleeft. Je kunt ook terugkerende nachtmerries hebben waarin de ervaring weer als een film aan je voorbij trekt. Als je iets ziet of hoort wat met de ingrijpende ervaring te maken heeft, roept dat heftige emoties bij je op.

Bart heeft veel hinder van flashbacks na bepaalde triggers of prikkels. Rust is daarom voor Bart erg belangrijk en een prikkelarme omgeving.

Wat is HSP?

Een hoogsensitief persoon (HSP) is gevoeliger voor prikkels. Het is een beeld waarin relatief veel mensen zich herkennen, maar het wetenschappelijke onderzoek naar HSP staat nog in de kinderschoenen. Daarnaast is de wetenschappelijke wereld verdeeld over het bestaan van HSP.

Wat is PTSS, een posttraumatische stress stoornis?

Als u iets ergs heeft meegemaakt, bijvoorbeeld geweld of een ongeluk, kunt u klachten krijgen. De nare gebeurtenissen komen steeds terug in uw gedachten of dromen, u kunt het niet tegenhouden. Dat geeft heftige emoties: u bent bang, boos en/of verdrietig.

Invloed van alcohol en drugs bij trauma's

Getraumatiseerde mensen gebruiken vaak alcohol of drugs om hun geest even rust te geven en om te kunnen ontspannen, zo ook Bart. Echter doordat ze daarmee (door alcohol- en drugsgebruik) onbewust hun chakrapoorten openzetten voor archonten (negatieve entiteiten) treden negatieve entiteiten naar binnen die onacceptabel gedrag kunnen veroorzaken en/of tot zeer ongewenste uitspraken kunnen leiden.

Familieopstellingen

Familiekarma, eigen karma en vloeken uit vorige levens spelen soms ook een grote rol wanneer er psychische problemen plotseling of geleidelijk ontstaan. Door familieopstellingen te maken kom je vaak familiekarma en vloeken tegen uit vorige levens of van voorouders.

Opa Bart werd doodgeschoten

Bart z'n Opa, de vader van zijn vader, werd doodgeschoten in WO-2. De Oma van Bart werd gevangen genomen in Kamp Vught en werd kaal geschoren. Samen met haar zoon (vader van Bart) heeft ze gevangen gezeten. Hierdoor is veel familiekarma ontstaan.

Familiekarma

Bart kan veel familiekarma oplossen wanneer hij zijn Missie kan doen in zijn huidige aardse leven. Hier hoor je de meeste psychologen en psychiaters nooit over praten. Hier vind je ook niets over terug in de leerstof. Ook hoor je de meeste psychologen en psychiaters niet praten over voodoo of zwarte magie.

Zwarte magie / satanische rituelen

Bij de Vrijmetselaars (illuminatie) is zwarte magie bekend en satanische rituelen, waarmee topambtenaren worden gechanteerd. Mark Rutte, de minister president van de Staat der Nederlanden, is een hoge graad vrijmetselaar, die met zijn kompanen en handlangers het corrupte regiem in Nederland in stand houdt.

Meer info ► https://niburu.co/het-complot/13834-mark-rutte-is-lid-van-machtige-vrijmetselaarsloge-update

Geheimhoudingsplicht en protocollen

De psychiatrie heeft zich te houden aan protocollen, waarin staat waar behandelaars en verzorgenden zich aan dienen te houden. Ook wordt er door de verschillende disciplines een geheimhoudingsplicht getekend, zodat er geen informatie naar buiten lekt.

Micha Kat (onderzoeksjournalist) is een politiek gevangene

De biologische vader van Micha Kat (onderszoeksjournalist) was een psychiater en vrij hoge vrijmetselaar en heet Wim Kat. Micha Kat is momenteel een politiek gevangene en heeft ook te maken met veel familiekarma. Zijn moeder (Joodse) werd verkracht door zijn vader Wim Kat. Hieruit is Micha ontstaan.

Voodoo

Donkere mensenrassen (Surinamers en Hindoes) werken met voodoo. Deze verboden kennis en geheime energetische wapen wordt niet in de wandelgangen verspreid. De werking van Voodoo is bekend, mensen kunnen het werkelijk voelen wanneer ze worden aangevallen.

Het ontkennen of het onderkennen van de invloed van (familie)karma, vloeken, voodoo en demonen door psychologen en psychiaters speelt een grote rol in ons aardse leven.

We hebben dus nog een weg te gaan beste lezers!

Tip van onze Foundation

Bestudeer eens de info over archonten, demonen en negatieve entiteiten op de onderstaande websites. U zult er een stuk wijzer door worden. Vooral psychologen en psychiaters mogen zich bekwamen in informatie waar ze nog niet bekend mee zijn en daarna daarmee naar buiten treden. Zodat de getraumatiseerde bevolking werkelijk adequaat geholpen en begrepen gaat worden. Dit zal een grote voorwaartse stap zijn voor de mensheid, die jarenlang bewust dom en onwetend is gehouden.


https://www.nieuwetijdskind.com/noem-ze-nooit-archonten/

https://www.nieuwetijdskind.com/duistere-entiteiten-en-bezetenheid/

https://www.nieuwetijdskind.com/archonten-bevrijd-jezelf-van-energieparasieten-2/

https://www.wanttoknow.nl/overige/archonten-aangenaam-bizar-fenomeen/

https://www.paragnost-eddie.nl/post-traumatisch-stres-stoornis/