Vertaal deze pagina naar:

HET LEED IS ONTZETTEND GROOT ONDER SLACHTOFFERS VAN SEKSUEEL MISBRUIK EN SATANISCHE RITUELEN

25-09-2022

Stop de handel in Mensen!

Stop Human Trafficing!


Reacties onder de video:"Miljoenen volwassenen zouden ons leven geven voor slechts één van deze kleintjes. De mensenhandelaars moeten nu gevonden, gestopt en gestraft worden!"


"Dit nummer raakt mijn hart tot in de diepte. Na het verlies van mijn zonen bij tragische ongelukken is het mijn gebed om al deze kinderen en volwassenen die als slaaf zijn verkocht te redden! Het is een nachtmerrie waarin we wakker werden!

God red ons allemaal!"


"Jezus is daar met de kinderen, God zendt Zijn gastheer van Angela om jullie te bevrijden van ketenen van het duister, om de gevangenen te bevrijden. Hij zal jullie redden, kleine kinderen, oud en jong, want we zijn allemaal Zijn kinderen!

God heeft uw gebeden verhoord en Hij zal spoedig antwoorden en u allen verzamelen zoals een moederduif haar kuikens bedekt, want onder de schaduw van de Almachtige zult u toevlucht, verlossing en troost vinden!

Heer, red de kinderen, dank U Jezus voor het redden van de kinderen, de mensen die zorgen voor de gevangenen van oud en jong en alles daartussenin!

Ik dank U Heer en pleit op het bloed van Jezus over alle gebeden die nu opgaan!

Afgeleverd in Jezus Naam!

AMEN"

VIDEO OVER NEDERLANDS ONRECHT


Bart van Well is slachtoffer van seksueel misbruik als minderjarige en is de anonieme beschermde kroongetuige van het Rolodex-onderzoek, wat indertijd van bovenaf werd stopgezet, omdat er bekende namen van Nederlandse topambtenaren, waaronder Demmink en Waalbeke, in het onderzoek als dader van seksueel misbruik opdoken.

Bart van Well is tevens kroongetuige in de beruchte Demmink-zaak (Demmink doofpot), waarin Demmink tot heden nog steeds vrijuit ging, omdat Demmink tot heden beschermd wordt door de zittende orde (omgekochte en/of gechanteerde rechters).


De sleutel ligt bij de bevolking 🗝


Goede vlog van Bart van Well met veel info!

Vlog ► https://www.facebook.com/bartje.vanwell.7/videos/1118592282398635

Onzichtbare poppenspelers


De hoofdcommissarissen van politie, ministers van justitie, rechters enz. zijn allemaal popjes aan de touwtjes van de onzichtbare poppenspelers, die over de hele aarde het spel besturen.

Daardoor kan bijvoorbeeld systematisch ritueel misbruik van miljoenen kinderen, over de hele wereld, al eeuwenlang ongestraft doorgaan. Elk onderzoek wordt altijd in de kiem gesmoord.

Het Rolodex-onderzoek en de Demmink doofpot zijn hier een voorbeeld van.


Waarom worden tegenwoordig zoveel op feiten gebaseerde documentaires, interviews en artikelen van internet verwijderd?

Waar is men bang voor?

De superrijken zijn angstig dat de bevolking achter de Waarheid komt

In essentie omwille van wat er in de baanbrekende documentaire MONOPOLIE onthuld wordt: alle grote bedrijven ter wereld zijn in handen van een kleine groep superrijken, die door hun schier onbeperkte macht in staat zijn de hele mensheid voor de gek te houden. Zij bepalen immers wat er wel en niet gehoord, gezien en gezegd mag worden.

Het Twee Sporen Rechtssysteem

Om die reden vind je in gevangenissen zelden een kopstuk, maar meestal slechts de kleine mannetjes. De grote criminelen worden doorgaans een hand boven het hoofd gehouden. Dat heet het 'twee-sporen rechtssysteem'. Rijke en invloedrijke misdadigers uit de politiek, koningshuizen, zakenwereld, bankwezen, enz, gaan in principe vrijuit.

Website ► https://stopworldcontrol.com/nl/gevaarlijk/