Vertaal deze pagina naar:

OPRICHTING STICHTING BART VAN WELL FOUNDATION

15-05-2022

De wens van Bart van Well, om een officiële stichting op te gaan richten voor slachtoffers van seksueel misbruik, met daaraan verbonden zijn eigen voor- en achternaam, komt steeds dichterbij.

Bart is tevens voornemens Ambassadeur te worden van de naar hem vernoemde stichting (i.o.) om de boodschap uit te dragen hoe slachtoffers van seksueel misbruik een stem kunnen krijgen, geholpen en gesteund kunnen worden bij de door hen opgelopen trauma's, (en eventuele crash in hun leven).

Update 15-05-2022

We zijn dankbaar U te kunnen berichten dat er positief gehoor is gegeven aan onze oproep van 23 april jl., om bestuurslid te worden van de nieuw op te richten stichting, de Bart van Well Foundation.

Inmiddels hebben drie mensen zich bereid hebben verklaard het bestuurschap van de stichting op zich te willen nemen, in de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester. 

We gaan nu de volgende stappen maken om een officiële stichting op te richten, welke dan zal worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Voor deze stichting is geld nodig, een kleine 500 euro. We nodigen U hierbij uit om een extra gift te doen middels de onderstaande doneeractie, zodat de stichting opgericht kan worden voor slachtoffers van seksueel misbruik en deze kosten hiervan vooraf gedekt zullen zijn.

Alvast onze hartelijke dank namens de Bart van Well Foundation.

Link doneeractie ► https://www.doneeractie.nl/actie/59447

U kunt eventueel ook een Gift doen door een bedrag per bank naar de BART VAN WELL FOUNDATION over te schrijven.

Bankgegevens:

NL37 ABNA 0443 0673 76

Ten name van: BART VAN WELL FOUNDATION

Omschrijving: Donatie

Voorzitter Bart van Well Foundation
Voorzitter Bart van Well Foundation


De oproep die wij eerder deden,

staat hieronder vermeld.

OPROEP

Hierbij doen wij een oproep voor bestuursleden, die deel willen nemen in de stichting van de Bart van Well Foundation.

Wanneer je je geroepen voelt om bestuurslid te worden (voorzitter, secretaris of penningmeester) kun je je aanmelden middels het volgende e-mailadres:

info@bart-van-well-foundation.nl

Vertel in de mail waarom je graag bestuurslid (voorzitter, secretaris of penningmeester) wilt worden. Stuur ook je CV direct mee, zodat we weten wat je achtergrond is qua opleiding en werkervaring.

De stappen die we daarna gaan zetten, ontvang je in de mail.

Dank voor het lezen en je eventuele aanmelding.

Namens de Bart van Well Foundation.