Vertaal deze pagina naar:

UPDATE 12-05-2022 OVER BART VAN WELL

12-05-2022
Bart van Well
Bart van Well

Vandaag zou Bart van Well z'n behandelplan aangeboden krijgen in de gevangenis. Bart blijft tot 04-02-2024 in detentie, mits er veranderde omstandigheden plaatsvinden. Dit is door de rechter bepaald in een rechtszaak op 18 januari jl.


Bart kreeg vandaag uitsluitsel; het definitieve behandelplan kan aan Bart nog niet worden aangeboden, omdat de psychiater van Bart aldaar eerst nog wil afwachten wat Bart gaat doen qua gedrag de komende periode. De reden die ze hiervoor aanvoeren is omdat Bart 8 weken geleden definitief (na eigen besluit) met z'n medicatie is gestopt. De tijdspanne van 8 weken zou te kort zijn om het behandelplan daarop te baseren.

Ook wilden ze in de gevangenis eerst nog het rapport van de reclassering afwachten, wat ze nog niet binnen hadden. Kortom, het lijkt er sterk op dat ze ook bij Bart vertragingstechnieken aan het toepassen zijn.

Met Bart gaat het zonder medicatie erg goed, is erg helder in zijn spraak en inhoud van zijn gesprekken. Bart heeft een goed werkend brein. Denkt goed na over de dingen die hij zegt en ook in zijn woordkeuze.

Wanneer Bart wordt getriggerd met zijn verleden, (seksueel misbruik en het aan zijn lot overgelaten te zijn), krijgt Bart, net zoals vele andere slachtoffers, die ook PTSS opliepen, last van verbale uitingen van onmacht, frustraties, pijn, verdriet en woede.

Wat Bart nodig heeft is een goede therapeut die Bart leert omgaan met z'n trauma's en Bart leert om in de toekomst te kijken en hem wijst op z'n vele talenten die Bart heeft. Deze therapeuten zijn notabene middels dit platform beschikbaar, maar onbereikbaar voor Bart vanachter de gevangenismuren. Bart mag namelijk geen contact met ze hebben, omdat ze dan het behandelplan van Bart zouden kunnen verstoren.

Hoe krom is het allemaal...

Bart heeft aangegeven na z'n detentie als Ambassadeur aan de slag te willen van de naar hem vernoemde stichting, de Bart van Well Foundation.

Zodra we meer informatie hebben zullen wij dat hier melden.

Hartelijke groeten van de Bart van Well Foundation.