Vertaal deze pagina naar:

OVER BART VAN WELL (OPRICHTER STICHTING BART VAN WELL FOUNDATION)

De Missie van Bart van Well ❤️

Om slachtoffers van seksueel misbruik te kunnen helpen en te ondersteunen heeft Bart van Well samen met Dienie Kars de Bart van Well Foundation opgericht.

De Bart van Well Foundation is op 08-06-2023 een officiële stichting geworden.

Wens van Bart

De jarenlange en gekoesterde wens van Bart is uitgekomen, om samen met een team van hulpverleners, vrijwilligers en ambassadeurs slachtoffers van seksueel misbruik en satanisch ritueel misbruik werkelijk en daadkrachtig te kunnen helpen door ze een stem te geven en hen door te verwijzen naar een hulpverlener.

De Bart van Well Foundation doet belangrijk werk, wij doen de nazorg van de ellende die de (r)overheid zelf heeft veroorzaakt. De (r)overheid is zelf dader van kinderhandel en heeft zelf seksueel misbruik van minderjarigen gedoogd. Jeugdzorg is het vangnet van de (r)overheid om kinderen te kunnen roven.

Wie is Bart van Well?

Bart werd als minderjarige zelf slachtoffer van een pedo netwerk, hij was toen 15 jaar oud. Je kunt de getuigenis van Bart in Amerika bekijken middels een video onderaan deze pagina.

Bart is tevens de initiatiefnemer, ambassadeur en grondlegger van de gelijknamige Bart van Well Foundation. Samen met Dienie Kars richtte hij de Bart van Well Foundation op.

De foto van Bart is een recente foto (oktober 2022), toen hij in De Kijvelanden (Forensisch Psychiatrisch Centrum) zat en tijdelijk meer vrijheden had, zoals het in bezit mogen hebben van een smartphone en laptop. Daardoor had Bart gedurende een aantal weken contact met zijn familie, vrienden en de buitenwereld. Hier heeft Bart dankbaar gebruik van gemaakt. 

Bart heeft onlangs dit bijbel hoofdstuk voorgelezen: https://bijbel.eo.nl/bijbel/filippenzen/1

Tot 2010 had Bart een normaal leven

Bart was tot 2010 eigenaar/directeur van een bouwbedrijf en uitzendbureau. Dit kan Bart aantonen met het onderstaande artikel met 2 mooie interviews, zoals de artikelen over Bart schrijven: "Een hardwerkende vader, die goed voor zijn personeel zorgt". Dit zegt veel over Bart, wie hij eerst was en in het echt is. Bart z'n slogan: "We geven ze een paard, maar ze moeten het zelf berijden!"

Klik hier voor meer info.

Bart is de anonieme beschermde kroongetuige van het Rolodex-onderzoek

Bart van Well is slachtoffer van seksueel misbruik en is de anonieme beschermde kroongetuige van het Rolodex-onderzoek. Dit onderzoek werd indertijd van bovenaf stopgezet, omdat er bekende namen van Nederlandse topambtenaren in het onderzoek als dader opdoken, onder andere die van Demmink (voormalig hoofd justitie) en Wabeke.

Bart is kroongetuige in de Demmink-zaak

Bart van Well is tevens kroongetuige in de bekende Demmink-zaak (Demmink doofpot), waarin Demmink en Wabeke tot heden nog steeds vrijuit gingen, omdat zij tot heden beschermd worden door de zittende orde (omgekochte en/of gechanteerde rechters en advocaten).

Kinderjaren van Bart

Toen de ouders van Bart gingen scheiden was Bart 8 jaar oud. De jaren daarvoor had Bart al diverse trauma's opgelopen door de ruzie's tussen zijn ouders, waarbij zijn moeder volgens Bart klappen kreeg van zijn dronken vader. De vader van Bart, (Ben van Well), ontkent tot op de dag van vandaag dat hij z'n moeder (Lya van de Wiel) heeft geslagen en ontkent ook dat hij stelselmatig dronken was. De vader van Bart is erg dominant en duldt geen tegenspraak. De vader van Bart geeft de moeder van Bart de schuld van het mislukken van hun huwelijk, doordat de moeder van Bart vreemd gegaan zou zijn tijdens hun huwelijk. Bart is vanwege zijn niet fijne jeugdjaren reeds vanaf zijn zesde in contact met geestelijke bijstand.

Bart belandde in een pedo netwerk

Toen Bart 15 jaar oud was liep hij van huis weg vanwege de slechte sfeer thuis (door scheiding ouders) en vertrok naar Amsterdam. Ongewild belandde hij in het pedo netwerk, nadat hij in de nacht erop , nadat hij van huis was vertrokken, werd gedrogeerd. Hij kon nu niet meer terug naar huis, vanwege de chantage die daarna volgde met de naakt- en pornofoto's die van Bart werden gemaakt toen hij was gedrogeerd.

Bart werd daardoor slachtoffer van seksueel misbruik en heeft hierdoor vele trauma's opgelopen. Toen Bart 18 jaar was kon hij eindelijk het pedo netwerk voorgoed vaarwel zeggen.

Flashbacks

Nadat herinneringen (flashbacks) boven kwamen is Bart gaandeweg gecrashed in zijn leven. Hij raakte veel kwijt; zijn familie, zijn vrienden, zijn bedrijven en zijn woning. Bart heeft 3 dochters, die door de trauma's van hun vader (Bart) nu ook zijn getraumatiseerd.

Het tijdsbestek tussen 2010 en 2021

In de bovengenoemde periode en de onder genoemde periode is er heel wat gebeurd, wat Bart uiteindelijk een ISD maatregel opleverde van 2 jaar extra vrijheidsberoving. Dit zal te zijner tijd stukje voor stukje in beeld worden gebracht middels onze Foundation en door een nog te maken documentaire over Bart.

PI Zwolle

Bart zit sinds eind september 2021 in de gevangenis. Begin januari 2022 kreeg Bart te horen dat hij een extra vrijheidsbeperkende straf opgelegd kreeg van 2 jaar (ISD maatregel), vanwege drie eerdere detenties.

PI Zutphen

Op 15-02-2022 werd Bart van de PI Zwolle overgeplaatst naar de PI in Zutphen.

De Kijvelanden

In september 2022 werd Bart overgeplaatst naar het Forensisch Psychiatrisch Centrum De Kijvelanden in Poortugaal. Omdat ze daar EMDR therapie wilden gaan doen met ondersteuning van medicatie (psychofarmaca) en Bart deze medicatie weigerde werd Bart in oktober teruggeplaatst naar de PI in Zutphen, waar hij eerst onder een streng regiem van vrijheidsbeperkende maatregelen kwam te staan.

PI Alphen a/d Rijn

Bart is op 02-02-2023 overgeplaatst naar de PI in Alphen a/d Rijn.

Voorgeschiedenis Bart

Klik hier.

Bart heeft 3 dochters

Bart heeft 3 dochters, die door de trauma's van hun vader (Bart) nu ook zijn getraumatiseerd door wat hun vader heeft meegemaakt en nog steeds meemaakt. Bart had voor en na de geboorte van zijn 3 dochters een goedlopend bedrijf opgebouwd. In die periode ging het goed met Bart, totdat flashbacks (oude heftige herinneringen) naar boven kwamen. Het Rolodex-onderzoek speelde hierbij een grote rol voor de flashbacks, het drukke leven wat Bart had mijn zijn bedrijven en de verantwoording die Bart kreeg nadat zijn derde dochter was geboren.

Rolodex-onderzoek

Bart werd tijdens het Rolodex-onderzoek als getuige (slachtoffer en kroongetuige) ondervraagd door rechercheurs. Toen Bart bekende namen noemde en duidelijk werd dat de daders hoge topambtenaren en hooggeplaatsten waren werd het Rolodex-onderzoek van bovenaf ineens stilgelegd. Niemand heeft tot heden het Rolodex-onderzoek heropend, wat eigenlijk wel had moeten gebeuren. Wie gaat dat doen?

Getuigenis Bart over Demmink in Amerika

Op 4 oktober 2012 legde Bart een getuigenis af over Demmink in Amerika als anoniem beschermde kroongetuige van het Rolodex-onderzoek. Daarna werd Bart aan zijn lot overgelaten, nadat hij terugkwam uit Amerika. Bart viel toen in een zwart gat, belandde in de psychiatrie en daarna diverse malen in de gevangenis en raakte op den duur alles kwijt wat hem lief was, zijn familie, zijn vrienden, zijn bedrijven en zijn woning.

HSP

Doordat Bart zijn trauma's nog niet allemaal heeft verwerkt, gaat Bart nu een poging ondernemen om zijn eigen vicieuze cirkel te doorbreken waarin hij is terechtgekomen en om in balans te komen met zichzelf. Daarnaast is Bart ook een HSP* persoon (High Sentitive Person).

*) Hoogsensitief persoon of HSP is een term uit de psychologie die in 1996 werd geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe dr. Elaine N. Aron. In het Nederlands wordt highly sensitive person vertaald als hoogsensitief persoon, sterk sensitief persoon of hooggevoelig persoon.

De ISD maatregel kreeg Bart opgelegd vanwege drie eerdere detenties.

De vraag die nu is gerezen, is de opgelegde ISD maatregel aan Bart wel terecht? Omdat Bart reageerde vanuit zijn boosheid wat hem vroeger is aangedaan is dat zeer discutabel deze ISD maatregel. Dat is een vraag en een epistel waar wij ons allemaal nu over mogen gaan buigen. De directie van de gevangenis (PI Zutphen) besloot, nadat Bart op 13-10-2022 werd teruggeplaatst naar PI Zutphen, dat Bart geen aanspraak meer kon maken op zijn AO status, terwijl hij daar wel recht op had volgens Bart. Bart werd gestraft met nog meer vrijheidsbeperkende maatregelen. Hij mocht lange tijd maar 2 uur per dag zijn cel uit.

Klik hier voor meer info over aan Bart opgelegde ISD maatregel.

Verwerking trauma's Bart

Zolang Bart zijn trauma's niet heeft verwerkt bestaat de kans op heftige emoties, overmatig alcohol en/of drugsgebruik. Doordat Bart vanwege zijn emoties niet altijd onder controle heeft kan Bart terechtkomen in dezelfde situatie, dit beseft Bart terdege. Daarom is begeleiding en ondersteuning op maat zeer belangrijk.

Bart heeft nog nooit EMDR therapie gehad voor zijn opgelopen trauma's. Daardoor heeft Bart nog steeds last van zijn emoties die door z'n trauma's ontstaan. Getraumatiseerde mensen vluchten vaak in overmatig gebruik van alcohol en drugs, zodat zij hun te vaak heftige gevoelens en emoties kunnen onderdrukken. Dit is bij Bart ook langere tijd het geval geweest.

De vraag is nu hoe het huidige beleid in de PI de werkelijke oorzaak en de problematiek van Bart van Well op denkt te gaan lossen het komende jaar die Bart nog te gaan heeft, voordat hij weer teruggeplaatst gaat worden in de samenleving. Bart wilde absoluut geen psychofarmaca (medicatie) slikken.

Huidige situatie van Bart en de Foundation

Klik hier voor het laatste nieuws over Bart en de Bart van Well Foundation.

Bart heeft tot heden geen erkenning gekregen voor wat hem als slachtoffer van seksueel misbruik is overkomen! Daardoor is Bart op latere leeftijd in een negatieve spiraal terechtgekomen en ontspoorde Bart.

Bart werd verbaal en non-verbaal steeds agressiever en belandde daardoor regelmatig in een politiecel of gevangenis. Doordat Bart drie keer in een korte periode voor meerdere maanden in de gevangenis belandde legde de rechter hem uiteindelijk een extra straf op van 2 jaar om binnen de muren van justitie voorbereid te worden voor terugplaatsing in de samenleving.

Bart verblijft sinds september 2021 in de gevangenis. Eerst in Zwolle, later in Zutphen en nu in Alphen a/d Rijn. Begin januari 2022 kreeg Bart te horen dat hij een extra vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd kreeg van 2 jaar (ISD maatregel), vanwege drie eerdere detenties. Op 15-02-2022 werd Bart van de PI Zwolle overgeplaatst naar de PI in Zutphen. Op 02-02-2023 werd Bart overgeplaatst naar de PI in Alphen a/d Rijn.

Bart werd tussendoor op 06-09-2022 overgeplaatst naar de Kijvelanden, een Forensisch, Psychiatrisch Centrum in Poortugaal (bij Rotterdam) om een start te maken met het verwerken van zijn trauma's en werd op 13-10-2022 teruggeplaatst naar de PI in Zutphen, omdat Bart geen psychofarmaca (medicijnen) wilde gaan slikken, wat volgens zijn psychiater en psychiater in opleiding ter ondersteuning nodig was tijdens de EMDR behandeling.

Vrijlating Bart

Bart zit, zo het er nu (nog) naar uitziet tot 2 februari 2024 in de gevangenis met vrijheidsbeperkende maatregelen. We leven duidelijk in een omgekeerde wereld. Veel daders van seksueel misbruik lopen nog steeds vrij rond en slachtoffers van seksueel misbruik belanden vaak op een gesloten afdeling in een psychiatrisch ziekenhuis, kliniek of  zelfs in de gevangenis.

De kans dat Bart eerder vrij komt is aanwezig, laten we daar nu van uitgaan.

De getuigenis van Bart in Amerika in 2012