Vertaal deze pagina naar:

ZELF ACTIEF WORDEN ALS HULPVERLENER VOOR DE BART VAN WELL FOUNDATION


Wilt U zich inzetten voor slachtoffers die door de (r)overheid niet geholpen worden?

De (r)overheidsinstanties maken slachtoffers van seksueel misbruik met opzet monddood en vleugellam, zodat zij niet hun gruwelijke waarheid naar buiten kunnen brengen.


Wij helpen en ondersteunen deze slachtoffers en geven hen een stem!

Wij zoeken daarom meerdere vrijwilligers (met ervaring en/of voldoende voorkennis), vertrouwenspersonen, therapeuten, professionals en hulpverleners.

Om de vele slachtoffers die seksueel misbruik hebben meegemaakt werkelijk te kunnen helpen en te kunnen ondersteunen om hun verhaal te kunnen doen wat hen is overkomen en om hen voorts door te kunnen verwijzen naar de juiste vertrouwenspersonen en/of hulpverleners.

U kunt zich aanmelden middels ons contactformulier op onze website of middels het onderstaande e-mailadres. Wij hebben reeds succesvol slachtoffers van misbruik doorverwezen naar onze hulpverleners.

contact@bart-van-well-foundation.nl

Bent U niet op de hoogte van seksueel misbruik?

Klik dan op de onderstaande button en ga zelf eens onderzoek doen.

De Waarheid komt altijd aan het Licht!